Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα Electromaniacs.gr!

Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές.

1.Παρεχόμενες πληροφορίες & διαθεσιμότητα προϊόντων

H "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.electromaniacs.gr
και αφορούν στα παρεχόμενα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" προϊόντα και υπηρεσίες, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν προκύψει ακούσια.
Τα προϊόντα είτε βρίσκονται στη αποθήκη μας και σας αποστέλλονται είτε τα παραγγέλλουμε στους προμηθευτές μας και σας τα παραδίδουμε στη συμφωνημένη τιμή.

2.Περιορισμός ευθύνης

Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." ουδεμία εγγύηση παρέχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, θα καταβάλλει ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητάς τους.
Σε καμία περίπτωση η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electromaniacs.gr.

3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.electromaniacs.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.". Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.", συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ή/και των αντιπροσωπευόμενων οίκων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων (εκτός αν αυτό επιτρέπεται μέσω των κοινωνικών δικτύων που έχει προβλέψει η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.").
Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτή, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ή/και του www.electromaniacs.gr  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.electromaniacs.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτύου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην ανώνυμη εταιρία "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.

4.Υποχρεώσεις / Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electromaniacs.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό
μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο (εκτός αν αυτό επιτρέπεται μέσων των κοινωνικών δικτύων που έχει προβλέψει η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.").

5.Προσωπικά Δεδομένα

Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το www.electromaniacs.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει, επίσης, να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.", σε διαφορετική περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.electromaniacs.gr και η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συνδιαλλαγής με το www.electromaniacs.gr είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.
Τα ως άνω στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους, ενημερώνονται από την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." ότι συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.electromaniacs.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.". Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφ' όσον το επιθυμεί.
Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή να ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

6.Ασφάλεια Δεδομένων & Συναλλαγών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." ιδιοκτήτρια εταιρεία του διαδικτυακού τόπου www.electromaniacs.gr διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες αυστηρά απόρρητες και μη προσβάσιμες σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία της παραγγελιοληψίας.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." δεν δύναται να μεταβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.electromaniacs.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής (Ν. 2472/1997 για την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτός σήμερα ισχύει, Κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ) και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων,
καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Οι πληροφορίες που δίνονται εκουσίως από τους χρήστες στο www.electromaniacs.gr χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" και το www.electromaniacs.gr, να παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν, και τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το www.electromaniacs.gr έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του site, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία.
Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν διαβιβάζονται σε άλλο οργανισμό ή συνεργάτη της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" χωρίς την πρότερη συναίνεσή σας, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Σε περιπτώσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" θα προβεί στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την πρότερη συναίνεσή σας.
Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες, απαιτείται συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7.Αγορά Προϊόντων

Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη για αποστολή.
Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.
Τα προϊόντα θα σας αποστέλλονται όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα.
Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας.
Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

8.Τρόποι Πληρωμής

-Αντικαταβολή
-Κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό

9.Παραλαβή και Παράδοση Προϊόντων

Η παραγγελία σας αποστέλλεται στη διεύθυνση που εσείς ο ίδιος έχετε υποδείξει στην "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." κατά την παραγγελία, με μέσα της επιλογής της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ."
Για το σημείο παραλαβής των προϊόντων ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας.
Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας και πριν αυτή ολοκληρωθεί, βάσει των επιλογών σας, θα ενημερωθείτε για τις χρεώσεις παράδοσης. Η χρέωση των ταχυμεταφορών καθορίζεται από παράγοντες όπως το βάρος και ο όγκος του δέματος, καθώς και την επιθυμητή μέρα και ώρα παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η επικοινωνία με την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@electromaniacs.gr.

10. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.
Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας,
είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί, υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

11. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της Viva Payments και του Paypal.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα, ή να κάνετε "click" σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σας μεταφέρει εκτός διαδικασίας παραγγελίας.
Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας με την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@electromaniacs.gr

12. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ."
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας,
δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά
ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.
Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής είτε να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ".
Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.
Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, τότε η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της έναντι του πελάτη.
Τα δικαιώματα του καταναλωτή τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του Ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή (ΦΕΚ Α’ 191/1611 1994), όπως αυτός ισχύει.
Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη.
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφ' όσον δεν έχει εκπνεύσει η κατωτέρω αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το και πλήρη τη συσκευασία του και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, πλην των εξόδων επιστροφής.
Υπαναχώρηση
Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του προϊόντος, επιστρέφοντάς το με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή και επιστρέφεται το τίμημα της συναλλαγής συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξόδων αποστολής στον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ." και επιβαρύνουν τον αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής, με μεταφορική ή courier, ο πελάτης οφείλει να συνεννοηθεί με το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας για την εταιρία η οποία θα εκτελέσει την μεταφορά επιστροφής.

13. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. Το ίδιο ισχύει και εάν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στο Νewsletter. Η ενημέρωση από το www.electromaniacs.gr γίνεται μόνο εάν εσείς επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης των newsletter στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers).
Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.
Η "ΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ" και το www.electromaniacs.gr  χρησιμοποιούν πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κλπ.